خط مشی کیفیت اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، به عنوان يك اتحاديه صنفي و غير انتفاعي،
ادامه مطلب
سیاست های اجرایی هیات مدیره :
هیات مدیره، برنامه های خود را با بهره گیری از نگرش های نوین علوم  مدیریت و مهندسی
ادامه مطلب
برنامه های اصلی هیات مدیره:
کلیه اهداف و برنامه های مندرج در اساسنامه با تاکید ویژه بر برنامه های ذیل:
 برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژیها و اهداف بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت اتحادیه
 برنامه ریزی و تقویت زیر ساخت های لازم برای ارتقاء توان کمی و کیفی اعضاء جهت تولید کالاهای قابل رقابت و صادراتی
 ادامه مطلب
هدف اصلی هیات مدیره :
هیات مدیره و اتحادیه :
هدفدار ، برنامه محور و پاسخگو به اعضاء
ادامه مطلب

اخبار

گالری تصاویر

اخبار

مجله الکترونیکی