[ad_1]

طبق اخبار رسیده، براساس فراخوان جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، در مجموع از ۱۶ نفر متقاضی جذب هیات علمی، برای مصاحبه دعوت به عمل آمد. از این تعداد در نهایت دو نفر برگزیده خواهند شد که پس از تایید نهایی، در پژوهشکده های منطقه ای جذب خواهند شد.

بر این اساس، از دو برگزیده نهایی، یک نفر در پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور (پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری در رشت)، و یک نفر در پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه غرب کشور (پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در تبریز) به عنوان عضو هیات علمی، مشغول به کار خواهند شد.

در همین رابطه، ارزیابی متقاضیان جذب هیات علمی در قالب مصاحبه در سه کمیته شامل زبان انگلیسی، بیوانفورماتیک و علمی –  تخصصی در محل پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی صورت گرفت.

دکتر نیراعظم خوش خلق رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر قاسم حسینی سالکده معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، دکتر علی مومنی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشور، دکتر فضل الله افراز، رئیس سابق پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور، دکتر محمد امین حجازی و  دکتر پژمان آزادی اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر کاوه بنانج محقق موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، اعضای کمیته علمی – تخصصی هفت نفره برای جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی را شامل می شوند.

همچنین دکتر مهرشاد زین العابدینی و دکتر محمدرضا غفاری اعضای کمیته بیوانفورماتیک و دکتر بابک ناخدا و دکتر مریم جعفرخانی کرمانی اعضای کمیته زبان انگلیسی برای جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند.

بر اساس شرایط مندرج در فراخوان جذب هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در بهمن ماه ۹۵، تنها افراد زیر ۴۰ سال امکان ثبت نام و ارسال مدارک داشته اند.

نتایج جذب اعضای هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بعد از بررسی های لازم، به پذیرفته شدگان اعلام خواهد شد. همچنین متقاضیان بومی در صورت کسب امتیازات لازم، در اولویت جذب هیات علمی در دو پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال و منطقه غرب کشور خواهند بود.

[ad_2]

مرجع خبر

It's only fair to share...Share on FacebookDigg thisShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *