به تازگی محققان نانو لوله هایی در ابعاد میکروسکوپی ابداع کرده اند که می تواند آب را به شکلی بسیار موثر تصفیه کنند . ابداع این نانو لوله ها موجب شده است تا امیدی دریچه ای جهت شیرین سازی آب دریاها در دنیای فناوری ایجاد شود .جالب اینجاست که این نانو لوله ها از روی پروتئین خاصی که آب را جهت مصرف سلول ها تصفیه می کند الگوبرداری شده اند و عملکردی مشابه آن دارند .پروتئین های مورد اشاره در تمام سلول های بدن انسان وجود دارند و می توانند آب میان بافتی را از هرگونه یون مضر تصفیه و در اختیار سلول ها قرار دهند. روش کار این پروتئین ها بسیار جالب توجه است. ساختار این پروتئین به شکلی است که می تواند مولکول های آب را با سرعتی زیاد از مجرایی ۰.۳ نانومتری عبور داده و از این طریق یون های آزاد را از آنها جدا نماید البته کارایی این لوله ها چیزی حدود 6 برابر پروتئین های مذکور می باشد .

تا کنون از این نانولوله ها جهت شیرین سازی آب استفاده نشده است و تنها آزمایشات صورت گرفته جهت تصفیه و خارج سازی نمک موجود در آب درمحیط آزمایشگاه بوده است ، اما امید بسیار زیادی برای شیرین سازی آب دریاها در مقیاس صنعتی درصورت تاب آوردن نانولوله ها در برابر فشار آب وجود دارد .

It's only fair to share...Share on FacebookDigg thisShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *