فهرست اسامی و مشخصات تشکل های کشور اندونزی جهت استحضار و بهره برداری

INDONESIAN ASSOCIATIONS                                                              

                                                              فهرست اتحادیه های تجاری اندونزی    

NO

Associationاتحادیه

Postal Address

نشانی پستی

Contacts

مشخصات تماس

1

ASSOCIATION OF

NATIONAL IMPORTERS

(GINSI)

Wisma  Kosgoro Lt8,

JI.MH.ThamrinNo.53

Jakarta 10350

Tel: (21)-39832510,39832511

Fax:(21)-39832499.39832504

2

ASSOCIATION OF

INDONESIAN GAS

INDUSTRY

(GAS-GAS)

Jl. Letjen S. Praman Kav77,Wisma77

Tel: (21)-53670071

Fax:(21)-53670066

3

INDONESIAN

CONTRACTORS

ASSOCIATION

(AKI)

Wijaya Graha Puri Blok D-1

Jalan Darmawangsa Raya

No.2

akarta 12160

Tel:(21)-7200794-72790672

Fax:(21)-7206805

akinet@cbn.net.id

akinet@aki.or.id

www.aki.or.id

4

INDONESIAN SEAWEED

ASSOCIATION

(ARLI)

Wisma Sakura 2 nd floor

Jl.Hati Suci No.4

Taman Kebon Sirih

Jakarta

TelFax:(21)-3910481
5

TOLLROAD

ASSOCIATION

Gedung Bangun Tjipta 5 fl

Jalan Gatot Subroto No.54

Tel:(21)5720681

Fax:(21)5709120

:. بازگشت .: