امروزه نقش کامپیوتر و رایانه در زمینه های مختلف زندگی کاملا مشهود است و این حضور زندگی را راحت تر کرده است اطلاع از پیشرفتهای این حوزه در بهبود این روند کمک بزرگی خواهد بود شما با دنبال کردن مطالب سایت ما میتوانید از این پیشرفت آگاهی پیدا کنید.